FANDOM


Sjoo auw Ørpe (foarklieringe) foar uur beteekeninges foan 't begriep Ørpe.

Ørpe af Øropa is die noom foan 't graatloond ðæt tau 't weeste foan Oasje en tau 't noorde foan Oafrekoa leest. 't Wæd uuksoo begrenskd duurg je Noordelk Iessee en die Atlantisk Oosjoan. It telde in 2000 itsfoan 728 miljoon inwoonere. Deermid is 't assiende befoolkinge 't ap two noa moost graat graatloond, ätter Oasje en Oafrekoa.

Klimmoat Edit

't Klimmoat foan Ørpe foarjeer foan soeptroopisk tau pooler. 't Midwaareldklimmoat foan 't suude is druug en woorm. Die weestelk en noordwestelk deels hiebe 'n milt, uur 't algemeen fugtig klimmoat, ðæt duurg je wind foanuut die Atlantisk Oosjoan wæd be-infloed. In Mid- en Aast-Ørpe is 't klimmoat foan 'n fugtig, graatloondisk soart mid kölje suumere.

Penningesoaks Edit

Ørpe is hoogelk je-industrjoalisseerd. Die moost graat industrjereegjes wæd jefeend in Waast- en Mid-Ørpe, Angeloond, Noord-Ittelje, Oekrauën en Ørpisk Rusloond. Landbau, boskbau (in Naud-Ørpe) en fiskrie (die Atlantisk kuuste untloang) sien uuk foan hauftsoak. Ørpe het 'n greet foarskeed oan minneroals: steinkool, ierarts en soalt sind uurfloedig. Oolje en gaas wæd jefeend in Aast-Ørpe en uun je Noordsee. Foar die apwekkinge foan illektristie wæd steinkool, kaarninnersje, windkraat en sunne-innersje jebruukd.

Loonde en beede Edit

Tau Ørpe behier die nuukuumende loonde en beede: