FANDOM


[fr] - [fl] - [âi]

Weilkuum âp de wiki-enseklopeedje in 't Ærisk Friesk!

Wie rekke de nuu 41 artekels 'n bliew mâr eiwel woagse!

Help mid uum uus litje wiki tau lette groewje, foarbeeterje en moakje foaral moor good artekels!

Wie hebbe nit sfil, as 't rekt nâg fil werk oan je winkel. Sjoo deeruum uuk je lieste foan wigtig suude foar disse wiki.


AGTINGE/ACHTUNG/ATTENTION:

De suude die jewiskd weid, weid det as je wiki kooðges en sooi wegdet.
Die Seiten werden gedeletet, umdaß die Wiki Stubs und Quatsch deletet.
The pages are deleted, because the wiki deletes stubs and useless nonsense.
De pagina's worden verwijderd, omdat de wiki stompjes en rotzooi wegdoet.
De paazjes waere gwösj, sins ge wiki stömkes èn broekeloeaze kwatsj ewegdeit.