FANDOM


Söndaag (moorfald: Söndeege) is die daai twisk snænd en moondaag. Die daai is fornoamed noa Sunna, die Germoansk godinne foan je sönne. Tot die jiere 60 tou wæded die daai uukwæl sølendaai jenoamed (sølen ist 't oold Ærisk gennitief foan sönne) Etters wæd die daai as 'n reestdaai, wiel eigentelk ðæt snænd moot sien (snænd is oft reestdaai af sabbatsdaai jenoamed)

Söndaag is die aan af die leest daai foan je wiek.

In je Ærisk foolksfoartellinges wæded die daai oan Sølnaaie jesad.